• Fiziksel uzaklık boyutunu en aza indirir.
 • TUS Eğitim ve öğretim sürecinde oluşacak olan maliyetleri düşürür.
 • Öğretim sürecini hızlandırır.
 • Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırır.
 • Ekonomik, kültürel, coğrafi veya ailesel sebeplerden örgün eğitime katılamayan bireylere eğitim imkânı sunar.
 • Fiziksel engellilere eğitim imkânı sağlar.
 • Alanında uzman eğiticiler farklı yerlerden ders verebilir.
 • Daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat verir.

Gerekçeleri

 • Sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak,
 • Bilginin daha hızlı dolaşımını sağlamak,
 • Bilgiyi paylaşarak çoğaltmak,
 • Katılımcılığı artırmak,
 • Etkin, çağdaş ve yeni iletişim kanalları sunmak.