Yazar: tusmer tus

TUS’un Kapsamı

TUS’un Kapsamı Testin Adı Soruların seçildiği branşlar Yaklaşık Payı Soru Sayısı Temel Tıp Bilimleri Anatomi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – […]

Read More

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; Tıpta Uzmanlık Kurulu ile tıp ve diş […]

Read More

Eğitimlerimiz Hakkında Sizi Aramamızı İster misiniz?