2020 Şubat TUS

TEMEL BİLİMLER

2020 Şubat TUS sınavı farmakoloji sorularının çoğunluğunun bilgiyi ölçen ve bilinmesi gereken orta düzeyde olduğu görülmüştür. Soru dağılımı olarak:

Genel Farmakoloji: 1
OSS: 3
SSS: 4
KVS: 2
Endokrin: 3
Otakoid / NSAİD: 1
Antibiyotik/Kemoterapötikler: 4
GİS: 0
Solunum: 0
İmmun modülatör: 3
Toksikoloji: 1
Çok Zor : 2
Zor : 3
Orta : 11
Kolay : 4
Çok Kolay : 2

Soru dağılımı olarak Antibiyotik/Kemoterapötikler (4) ve OSS’den (4) daha fazla soru gelmiştir. Sonraki sınav için bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Dünyadaki ve ülkemizdeki viral hastalıklardan dolayı İmmun sistemle ilgili fazla soru gelmesini bekliyorduk ve derslerimizde özellikle vurguladık.

Ayrıca geçen sınavlarda söylediğimiz gibi tablolardan çok soru yakalıyoruz. Çalışırken tablolara özellikle önem verilmesi gerekmektedir.

Çalışma sorularımız ve Tam 12’den TUS çalışma sorularımız ve açıklamalarından da soru yakaladığımızdan dolayı önem verilmesi gerekmektedir.

REFERASLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Şubat TUS sınavı fizyoloji sorularının çoğunluğunun bilgiyi ölçen ve bilinmesi gereken orta-kolay düzeyde olduğu görülmüştür. Tüm soruların benzer düzeyde zorluk derecesinde oldukları ve çalışmayan kişilerin de yapabileceği kolay soruların fazla oluşu dikkati çekmiştir. Konu dağılımının genel olarak dengeli olduğu söylenebilir.

Hücre : 1 soru (23. soru)
Kas : 1 soru ( 24. ve 29. sorular)
Dolaşım : 2 soru (25. ve 26. sorular)
Boşaltım : 0
Solunum : 1 soru (27. soru)
Sindirim : 1 soru (28. soru)
Endokrin : 1 soru (30. soru)
Sinir : 1 soru (31. soru)
Hematopoetik : 1 soru (32. soru)

 

Çok Zor : 0
Zor : 1
Orta : 3
Kolay : 5
Çok Kolay : 1

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Konulara göre dağılımı diğer sınavlarda ağırlıklı olan noroanatomi konuları bu sınavda sadece iki soru ile yer almakta. Diğer konu dağılımları tüm topografik bölgeler yoklanmaya çalışılarak eşit dağıtılmıştır.

Çok Zor :  4     soru; 6, 12, 14, 11
Zor :  5      soru; 2, 7, 9, 10, 13
Orta :  5      soru; 1, 3, 4, 5, 8
Kolay :
Çok Kolay :

Detaycı çalışım ve klinik anatomik bağlantılara dikkat

TUS çalışmasına lisans derslerini temel alarak hazırlanmış kitabı okumadan girmek büyük eksiklik

Sadece denem sorularını çözerek anatomi sorularının yapılabilmesi çok zor

Arteriyal yapıların yanısıra venöz sistem yapılarının da bilinmesi gerekmektedir

Abdomen organlarının komşulukları her sınavda mutlaka bir tane çıkıyor dikkat edilmeli

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Duyu Histolojisi 1
Sindirim Histolojisi 1
 Hücre Histolojisi 1
Doku Histolojisi 3
Genel Embriyo 2

1 çok zor, 1 zor, 1 orta zorlukta ve 5 tane kolay soru vardı

Eskiden sorulmuş 2, benzer 4 ve daha önce hiç sorulmamış 2 soru vardı.

Bu sınavda en belirgin olan şey genel bilginin her zaman önemli olduğudur. Sınav sorularının yıldan yıla zorlaştığı bir gerçektir. Ancak sorular zorlaşıyor diye genel bilgileri, konuların ana hatlarını atlayıp detay çalışanlar bu sınavda büyük bir sürprizle karşılaşmış olabilir. Bu yüzden Histoloji ve Embriyoloji çalışırken mutlaka önce genel bilgiler, konunun ana hatları bilinmeli, bunlar iyice kavrandıktan sonra detaya inilmelidir. Diğer önemli nokta da soru dağılımına baktığımızda bu sınav genel histoloji (hücre ve doku) başlıkları ön plandaydı ve soruların yarısı buradan geldi. Embriyo soruları 2 adetti ve genel embriyodan geldi. Histoloji ve embriyoloji dersi geniş kapsamına rağmen soru sayısı az olan bir ders olduğu için konu dağılımları sınavdan sınava değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tüm konu başlıklarına dair genel bilgilerin bilinmesinde her koşulda yarar var.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Soru dağılımı dengeli olmakla beraber sürpriz noktalar vardı. İki soru gelen konu başlığı önceki sınavlara göre daha fazlaydı. Bununla beraber birden fazla konuyla ilişkili olabilecekte önemli sayıda soru vardı. Solunum sistemi hastalıklarından soru gelmemesi, karaciğer hastalıklarından 2 soru gelmesi sürprizlerdi.

Konu Soru Sayısı
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 2
Hematopoetik Sistem Hastalıkları 2
Hücre Hasarı ve Adaptasyon Mekaniz. 2
Karaciğer Hastalıkları 2
Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları 2
Neoplazi 2
Üriner Sistem Hastalıkları 2
Deri Hastalıkları 1
Endokrin Sistem Hastalıkları 1
İmmün Sistem Hastalıkları 1
Hemodinamik Bozukluklar 1
Kadın Genital Sistem Hastalıkları 1
Meme Hastalıkları 1
Sinir Sistemi Hastalıkları 1
Vasküler Hastalıklar 1

 

Çok Zor :1
Zor :6
Orta :11
Kolay :4
Çok Kolay :0

Toplam 8 vaka sorusu vardı. Son beş sınavda sadece 2019 şubat sınavında 12 vaka sorusu vardı. Diğer üç sınavda 7 vaka sorusu varken 2020 şubat sınavında 8 vaka sorusu vardı. Soruların 7’si olası tanı şeklinde vaka soruları olmakla beraber 8 vaka sorusunun 4‘ü tanıyı bulup daha sonra tanı ile ilgili başka bir bilginin sorulduğu tarzda dolaylı olarak birden fazla bilgiyi ölçen sorulardı. Vaka soruları gelen konular hücre hasarı ve adaptasyon mekanizmaları, neoplazi, deri hastalıkları, karaciğer hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, hematopoetik sistem hastalıkları ve gastrointestinal sistem hastalıkları şeklindedir. Neoplaziden vaka sorusu çıkması sürpriz noktalardandı.

Özellikle 2015 yılından sonra vaka sorusu sıklığı %50’yi geçen üç sınav vardı. Bu sınavda bu kadar yüksek olmaması (%36) önümüzdeki sınavlarda da %30-50 arasında vaka sorusu beklememizi gösteriyor. Son yıllarda 5 sınavda 2 ve üzeri mikroskobik görüntü sorusu çıkmıştı. Bu sınavda 1 soru çıktı. Önümüzdeki sınavlarda da muhtemelen 1-2 şekilli soru çıkmasını öngörmekteyiz. Bu sınavda eski sorulara benzer sorular az çıkmakla beraber eski sınavlarda soru çıkan konulardan ağırlıklı olarak soru geldiğini görüyoruz. Bu nedenle patolojide ders çalışma stratejisini eski sınavlarda soru çıkan konulara ağırlık verme şeklinde belirlenmesini öneriyoruz.

Solunum sistemi hastalıklarından soru gelmemesi sürprizdi. İnflamasyon konusundan da soru gelmemesi sürprizdi fakat kadın genital sistemi hastalıkları içerisinde değerlendirdiğimiz bir soru inflamasyon bilgisi de gerektiriyordu. Benzer şekilde 2 soruda kalp hastalığı bilgisi de içeriyordu. Bu sınavda bu şekilde birden fazla konuyu ilgilendiren önemli sayıda soru vardı. Pankreas hastalıkları, erkek genital sistem, onarım ve yara iyileşmesi, pediatrik ve genetik hastalıklar, çevresel ve mesleki hastalıklar diğer soru gelmeyen konulardı.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Antiseptiklerle ilgili 1
Kültür alınmasıyla ilgili 1
Besiyerleri ile ilgili 1
Antibakteriyel duyarlılık ile ilgili 1
Streptokoklarla ilgili 1
Stafilokoklarla ilgili 1
Brusella ile ilgili 1
Gastroenteritle ilgili 1
Stenotrophomonas ile ilgili 1
Bakteri toksini ile ilgili 1
Viruslarla ilgili 4
Viral aşıyla ilgili 1
Mantarlarla ilgili 3
Parazitlerle ilgili 2
İmmunolojiyle ilgili 3
  1. sorudaki kolistin duyarlılığı belirlenmesi, TUS ayarında değil, ancak yandal düzeyinde bir sorudur. Bu sorunun TUS da sorulması yanlış seçim olmuştur.
  2. sorudaki IL-17 sorusu da zor bir sorudur, ciddi ezber gerektirmektedir.

Özellikle son 10 yılın çıkmış TUS sorularını mutlaka gözden geçirin, çıkmış soruları kaçırmak büyük talihsizlik olacaktır.

İmmunoloji soruları çok ayrıntılı olabilmekte, özellikle interlökinleri iyi öğrenin.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KLİNİK BİLİMLER

Travma-Sistematik yanıt : 1
İntestinal obstrüksiyonlar : 1
Yara iyileşmesi: 2
Sıvı- elektrolit ve tedavisi: 1
Yanık : 1
Cerrahi komplikasyonlar : 2
Karaciğer ve hastalıkları: 2
Meme Hastalıkları: 2
Tiroid Hastalıkları: 2
Mide Hastalıkları: 1
Kolorektal Hastalıklar: 3
Apendiks Hastalıkları: 1
Safra Kesesi ve Hastalıkları: 2
Pankreas Hastalıkları: 2
Dalak Hastalıkları: 1

 

Çok Zor : 2
Zor : 3
Orta : 10
Kolay : 8
Çok Kolay : 1

Özefagus hastalıklarından, batın travmalarından, paratiroid ve surrenal bez Hastalıkarından soru gelmedş. Bu konulara özenli olarak bakılmalıdır

Karaciğer hastalıklarından özellikle nakil ile ilgisison yıllarda çok sık soru gelmekte. Milan kriterleri,nakil endikasyonları tekrardan gelebilir.

Şok ve tedavisiile ilgili soru gelmedi. Geçmiş TUS sınavlarına bakıldığında ŞOK konusunda her yıl soru gelmekte. Önümüzdeki tus mutlak soru gelme ihtimali yüksek.

ŞOK konusundansoru gelmedi. Hepatobiliyer sistem ve kolorektal hastalıklar konularından ağrlıklı soru gelmekte.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Şubat TUS da özellikle enfeksiyon hastalıkları ve vaka sorularının ağırlıklı olduğu orta zorlukta soruları içeren bir Dahiliye bölümü vardı.

Çok Zor 3
Zor 3
Orta 18
Kolay 3
Çok Kolay 3

İmmünoterapi gibi yeni tedavi seçenekleri ve immünmodülatör ilaçlardan, yeni sorular vardı

15 vaka sorusu vardı. Enfeksiyon hastalıkları, nefroloji ve hematoloji soruları vaka ağırlıklıydı vaka sorularına, enfeksiyon hastalıkları sorularına  görüntüleme yöntemlerinin seçimi ve immünoterapi konularına eğilim dikkat çekmiştir

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çok Zor : 1
Zor : 2
Orta : 4
Kolay : 3
Çok Kolay : 2

Her zaman genel bilgi öncelikli, detaya odaklanıp geneli kaçırmamak gerek.

Obstetri ağırlık lı sorular olmuş kontrasepsiyondan soru çıkmamış olması süpriz.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TUS pediatri sınavı orta zorlukta ve zor soruların çoğunlukta olduğu belirleyici bir sınav olmuştur. Öncden belirttiğimi gibi sosyal pediatri ve genetik ön plana çıkmış sorular tüm yandal dallara paylaştırılmakla birlikte birkaç branş içinde ortak yer alabilecek sorular gözlenmiştir. Yani 25 net üstü pediatri soruları artık süprizlere gebedir.

Yenidoğan 2, Hematoloji- Onkoloji 3, Endokrinoloji 4, Nöroloji 3, Sosyal pediatri 2, Zehirlenmeler 2, İnfeksiyon 3, Allerji İmmünoloji 3, Kardiyoloji 2, Göğüs hastalıkları 1, Genetik 1, Nefroloji 1, Romatoloji 1, Gastroenteroloji 2

 

Çok Zor : 3
Zor : 7
Orta : 10
Kolay : 7
Çok Kolay : 3

Sosyal pediatri ve genetik soruları sonraki sınavda dikkat  edilecek noktalardır.

Klasik soru kalıplarının dışında yine vaka sorularının içine saklanmaış sorular vardı.

REFERANSLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Eğitimlerimiz Hakkında Sizi Aramamızı İster misiniz?